Česky English
O Golfcentru | Kontaktní informace
Full Swing Golf

Simulátory

V Golfcentru je k dispozici pět simulátorů Full Swing s poslední verzí software LS Golf 3 a E6.

Driving range

Tréning golfového švihu je možné provádět na sedmi odpalištích. Vzdálenost od odpališť k síti je 28m, což řadí Golfcentrum na první místo v České republice v délce halového driving range.

Putting a chipping green

Krátké přihrávky a putty lze trénovat na chipping a putting greenu, který má na rozloze cca 160m2 devět jamek.

Všeobecné podmínky pro hru na FSG simulátorech

 1. Umístění míče:

  Výrazy, které určují kam musí hráč umístit míč na rohože FSG simulátoru jsou napsány na „obraze na plátně“ vlevo dole a na obrazovce, kterou ovládáte FSG.

  „ON TEE“
  míč se položí na gumové „tee“ nebo na rohož uprostřed
  „FAIRWAY“
  míč se položí na rohož uprostřed
  „FRINGE“
  míč se položí na rohož uprostřed
  „TEE AREA“
  míč se položí na rohož uprostřed
  „GREEN"
  míč se hraje ze základní plochy v automatu před rohoží
  „SAND“
  míč se položí na vysokou bílou rohožku do vzdálenosti min. 10 cm od zadního okraje. Hráč se nesmí před úderem dotýkat rohože holí ani jinak (hra z písku)
  „WILD GRASS“
  míč se zamáčkne min. 1/2 svého objemu do vysoké zelené rohožky
  „ROUGH, DIRT, ASFALT, DESERT “
  míč se položí na nízkou světle zelenou rohožku

  Za nedodržení ustanovení bodu č.1 je hráč trestán 1 trestnou ranou.

 2. Nesprávná hra, započítání úderu, použití tlačítka „mulligan“, další tlačítka:

  Hráč který odehraje míč na jiné jméno (zahraje tzv. nesprávný míč) se prohřešil proti pravidlům hry na FSG simulátorech a vzniklou situaci musí hráči řešit se soutěžním výborem. Za hru na jiné jméno je hráč trestán 2 trestnými ranami.

  V případě, že dojde k započítání úderu (který byl zaznamenán jako odehrání míče hráčem) vlivem přetažení hole, zakutálení míče přes lišty simulátoru atd. není hráč trestán, ale musí zavolat rozhodčího, který dá souhlas k použití tlačítka „MULLIGAN“.

  Hráči mají povinnost používat správná tlačítka a to při „dropování“ z vody tlačítko DROP, při zahrání míče za hranice hřiště tlačítko REHIT.

  Za nedodržení ustanovení bodu č.2 je hráč trestán 2 trestnými ranami.

 3. Upozornění:

  V některých situacích při výměně obrazu na plátně dochází k mylné informaci o hráči, který má hrát. Vždy před odehráním míče sledujte, zda jste v levém horním rohu označeni šipkou u svého jména.

  V žádném případě nepoužívejte při dropování jiná než uvedená tlačítka.

  V případě použití Pravidla o nehratelném míči se použije tlačítko REHIT se vrátí míč na původní místo s jednou trestnou ranou.

Dotyková klávesnice se ovládá citlivě a prsty ruky !!!