Česky English
O Golfcentru | Kontaktní informace

ZMĚNA TERMÍNU

Z technických důvodů byl změněn termín turnaje Severočeské regionální senior tour v Poděbradech. Místo ve čtvrtek 9.8. hrajeme ve středu 8.8.
Přidal Jiří Steiner dne 31.7.2018

ZMĚNA PROVOZNÍHO ŘÁDU GOLFCENTRA

Vzhledem ke zvýšenému zájmu o hru na simulátorech v sezoně 2017 – 2018 a s tím souvisejícími problémy (např. blokování simulátoru jedním hráčem na šest hodin, přičemž vlastní hře věnuje z tohoto času cca tři hodiny), se s okamžitou platností stanovují následující pravidla:

  1. Simulátory slouží především ke hře na jednotlivých hřištích, nikoliv k trénování na driving range. K tréninku slouží driving range ve vedlejší hale.
  2. Přednost na simulátorech mají skupiny hráčů před jednotlivci. Jeden hráč na simulátoru může využívat pouze neobsazeného času na simulátoru. Samotnému hráči nebude umožněna rezervace simulátoru.
  3. Samostatně jeden hráč může simulátor využívat maximálně dvě hodiny (stejný časový limit platí i na driving range ve vedlejší hale). Dva hráči na simulátoru mají nárok na hru maximálně tři hodiny, tři hráči čtyři hodiny a kompletní flajt čtyř hráčů pět hodin. Překročit časový limit je možné pouze v případě, že na daném simulátoru nenásleduje další objednávka, nebo není další příchozí zájemce o hru.
  4. Pro trénink s trenérem či cvičitelem je prioritně určen driving range ve vedlejší hale. Pokud trenér bude chtít jít s žákem na simulátor, může tak učinit maximálně na jednu hodinu. Pro trénování žáků je určen pouze simulátor č.5, za předpokladu, že si trenér příslušnou hodinu s žákem objedná minimálně jeden den dopředu. Předem neobjednaný čas bude na simulátoru č.5 využíván příchozími zájemci o hru.
  5. Při tréninku hry na hřišti s trenérem platí bod 3.

Poznámka: Pokud se hráč na objednaný čas (tolerance 15 minut) bez omluvy nedostaví, zaplatí při další návštěvě dvojnásobek denního členství.

Přidal Jiří Steiner dne 04.3.2018

INDOOR SENIOR RYDER CUP

Ve středu 10.1.2018 se v Gofcentru Liberec utká osm seniorů, reprezentujících GC Hradec Králové, s osmi libereckými seniory v rámci prvního ročníku "Indoor senior Ryder Cupu". Hrát se budou čtyři čtyřhry formátem Texas, čtyři čtyřhry Four Ball-Best Ball a osm dvouher na rány. Vítězné družstvo získá putovní pohár.
Přidal Jiří Steiner dne 08.1.2018